Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém roce jsme museli kvůli epidemii Sars-CoV-2 dokonce dvakrát zrušit XXVIII. česko-slovenský kongres Petřivalského Rapantovy dny. Vzhledem k lepšící se epidemiologické situaci jsme natolik naplněni optimismem, že kongres opět intenzivně připravujeme. Věříme, že napotřetí se nám již poštěstí setkat se osobně. 

Kongres plánujeme na 9. a 10. září 2021, přičemž letos uspořádáme pouze lékařskou sekci. Uskuteční se v hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc.

Naše akce proběhne v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. Proto budeme na místě konání kongresu požadovat po účastnících předložení jednoho z těchto dokumentů:

  • doklad o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu, který nesmí být starší než 48 hodin;
  • doklad o ukončení izolace laboratorně prokázaného onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní;
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka (doloží doklad);
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka (doloží certifikát);
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců (doloží certifikát).

Těšíme se s vámi na viděnou.

Za organizační výbor

prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
emeritní přednosta I. chirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
pověřen vedením I. chirurgické kliniky FN Olomouc a LF UP v Olomouci

 

Záštitu nad akcí převzali:

  • ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
  • rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
  • hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek
  • primátor Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
  • děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.