Petřivalského Rapantovy dny
Fakultní nemocnice Olomouc

MENU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizátorů si Vás dovoluji informovat, že na základě nařízení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav od 14.00 hod. dne 12. 3. 2020 na dobu 30 dnů, rušíme pořádání XXVIII. Petřivalského – Rapantových dnů v termínu: 16. – 17. 4. 2020.

Zároveň si Vám dovoluji sdělit náhradní termín kongresu: 7. – 8. září 2020 v Olomouci a informovat vás, že se uskuteční jen lékařská sekce. 

Děkujeme za pochopení.
Jménem organizátorů
Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.