Pondělí 7. 9. 2020

Pankreas I

Předsedající: Kala, Ferko, Ryska

9:30

 • Jak přerušit pankreatickou tkáň u minimálně invazivní levostranné pankreatektomie?
  Kala Z., Procházka V., Hlavsa J., Moravčík P., Penkta. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno
 • "Radical antegrade modular pancreatosplenectomy" laparoskopickým prístupom. Technika výkonu a prvé skúsenosti.
  Pindura M., Ferko A., Laca Ľ., Kyčina R., Vojtko M., Palkóci B. Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UN Martin
 • Role vaskulární chirurgie v léčbě karconomu pankreatu - "state of the art"
  Baláž P., Havlůj L., Grulich R.  Chirurgická klinika, FNKV Praha
 • Miniinvazivní resekce pankreatu - aktuální důkazy, tips and tricks
  Nikov A. Chirurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Výsledky chirurgické léčby hraničně resekabilního karcinomu pankreatu po neoadjuvanci
  Záruba P., Nikov A., Bělina F., Ryska M. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN-VFN, Praha
 • Radialita pankratoduodenektomie pro karcinom pankreatu
  Hlavsa J.  Chirurgická klinika FN Brno

Pankreas II

Předsedající: Oliverius, Čečka, Pindák

10:30

 • Pankreatochirurgie ve stáři … "nechal byste se operovat pane doktore ????"
  Oliverius M., Goja J., Hajer J., Mohleníková - Duchoňová B., Grulich R. Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
  Oddělení klinické fyziologie 2. interní kliniky 3. LF UK a FN KV Praha, 2. interní klinika 3. LF UK a FN Kv Praha, Onkologická klinika FN Olomouc
 • Resekce pankreatu u pacientů s vyšším rizikem
  Čečka F., Zajak J., Jon B. Chirurgická klinika, FN Hradec Králové
 • Chirurgická léčba karcinómu pankreasu v SR
  Pindak D., Dolník J., Tomas M., Dubovan P. NOU Bratislava
 • Karcinom pankreatu a současné klinické doporučené postupy
  Ryska m., Loveček M. 2. LF a ÚVN, Praha
 • Současné postupy u resekabilních jaterních metastáz karcinomu prsu
  Třeška V.  Chirurgická klinika FN Plzeň

Zasedání Valné hromady České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Předsedající: Janík, Lischke, Vrba

 • Možnosti torakoskopickej kontrukcie ezofagogatroa anastomozy pri miniinvazivnej ezofagektomii
  Janík M., Šiška D., Lučenič M., Juhos P., Lauček P.  KHCH SZU a UNB Bratislava
 • Ezofagektomie pro kardinom jícnu, cesta od 30% k 3% pooperační mortalitě
  Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Stašek M. I. Chirurgická klinika FNOL
 • ERAS při resekciách pažeráka
  Tarabová K., Gregoríková M., Vlček Z., Janík M.  I. KAIM LF UK, Bratislava
 • Multioborová spolupráce při řešení časného karcinomu jícnu
  Šnajdauf M., Pazdro A., Haruštiak T., Kollár M., Martínek J., Lischke R. 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha
 • Léčba insuficience hrudní anastomózy po Ivor-Lewis esofagektomii
  Haruštiak T., Tvrdoň j., Pazdro A., Šnajdauf M., Faltová H., Woleský J., Schutzner J., Pafko P.,Lischke R. III. Chirurgická klinika, 1. LFUK, FN Motol, Praha
 • Řešení anastomotických komplikací  endoskopie nebo chirurgie
  Stašek M.  I. chirurgie FN Olomouc
 • Endoskopická versus chirurgická myotomie u pacientů s idiopatickou achalazií
  Pazdro A., Martínek J. III. Chirurgick klinika FN Motol a I. LF UK Praha
 • Neepitelové tumory žaludku - sučasný management
  Svatoň R., Kala Z., Procházka V., Michalak J. Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
 • Chirurgická liečba gastrointestinálneho stromálneho tumoru: otvorený a miniinvazívny pristup
  Tolmáči B., Klein J., Andel J., Topolenko M., Žuffa P. Chirurgické oddělení, Krajská neocnice T. Bati, a.s.
 • GIST žaludku z pohledu chirurga - které pacienty operaovat a které nikoliv
  Ozaniak A. FN Motol, Praha

Předsedající: Urban, Stašek, Suchánek, Škrovina

 • Časné neoplazie horního GIT
  pohled endoskopisty - Urban O. II. Interní klinika FN Olomouc
  pohled chirurga - Stašek M.  I. chirurgie FN Olomouc
 • Časné neoplazie kolorektální oblasti
  pohled endoskopisty  - Suchánek Š. Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky ÚVN Praha.
  pohled chirurga - Škrovina M. Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičín
 • Současné možnosti intervence na tenkém střevě
  Kopáčová M. II. IGK FN Hradec Králové 

Úterý 8. 9. 2020

Předsedající: Coufal, Gatěk, Váňa, Zlámalová

 • Vývoj a změny v prsní chirurgii za posledních 10 let
  Zlámalová N., Vomáčková K., Neoral Č. I. Chirurgická klinika FN Olomouc
 • Cílené axilární disekce u karcinomu prstu
  Coufal O., Zapletal O., Gabrielová L., Krésová P. Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, MOU Brno
 • Onkoplastická parciální mastektomie
  Chaloupková Z. Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, MOU Brno
 • Rozsah chirurgického výkonu po neoadjuvanci - výzva pro multidisciplinární tým
  Gatěk J., Petrů V., Kosáč P., Ratajský M., Jančík P., Dudešek B., Duben J. Chirurgické oddělení EUC kliniky
 • Detekcia sentinelovej uzliny pomocou rádiofarmaka Tc99 v chirurgickej liečbě karcinomu prsníka, naše skúsenosti
  Kunychka M., Váňa J., Žáček M., Halo V., Adamov R. FNsP Žilina
 • Obtížnost diagnostiky angiosarkomu prsu. Kazuistiky. 
  Gazdičko J., Masnicová Š., Holáňová A.  Chirurgie, Vítkovická Nemocnice a.s.
 • Karcinom prsu u mužů
  Smékalová J., Hladká I., Brázdil J., Bureš J. Chirurgie JIP, Nemocnice p.o. Nové město na Moravě
 • Pravděpodobnost konverze receptorů u metastáz karcinomu prsu do jater, prognostický význam
  Procházková K., Petráková T., Hošek P., Pivorčíková K., Hes O., Topolčan O., Kučera. Chirurgická klinika Plzeň
 • Postavení CRC a HIPEC v léčbě peritoneální karcinomatózy metastazujícího kolorektálního karcinomu
  Klos D. I chirurgická klinika FN Olomouc

Předsedající: Prochotský, Sákra, Satinský

 • Laparoskopická rektopexe - indikace, tipy, zkušenosti
  Sákra l., Flašar j., Zachara M., Kubincová L. Chirurgická klinika Pardubice
 • Longova metóda v liečbě hemoroidálněj choroby a jej úskalia
  Prochotský A., Ježovít M., Majeský I., Štefánik P., Mazalán P. II. Chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava
 • Anální intraepiteliální neoplazie - AIN
  Bocková M., Jech Z. Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 • Léčba těžké peritonitidy metodou Vacuum-Assisted Closure - výsledky našeho souboru
  Jelínková Š., Kocinec V. Nemocnice Hořovice
 • Timing laparoskopickej cholecystektomie pri akútnej cholecystitidě
  Ježovit M., Prochotská A., Štefánik P., Levčík P., Majeský I., Mazalán P. II. Chirurgická klinika LFUK a UN Bratislava
 • Využitie rádiofarmaka Tc99 při detekci sentinelovej uzliny u maligneho melanómu, naše skúsenosti
  Kačeriak M., Váňa J., Zahorjan P., Žáček M., Hamárová K., Fedorčíková L. FNsP Žilina
 • Nová možnost: preskripce sippingu chirurgem
  Skoblej T., Schwarz P., Satinský I. Mzioborová JIP, Nemocnice Havířov

Předsedající: Gürlich, Drozd, Fichtl

 • Variace truncus coeliacus: výsledky metaanalýzy a jejich význam v pankreatické chirurgii
  Whitley A., Oliverius M., Kachlík D., Grulich R. Chirurgická klinika FN Královcké Vinohrady
 • Arteriálně resekcie a komplikácie při a po resekcii pankreasu v našem súbore
  Dolník J., Tomas M., Dubovan P., Pindak D. NOU Bratislava
 • Současné možnosti péče o rány v pankreatické chirurgii
  Drozd J., Oliverius M. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Adenokarcinom Pankreatu
  Rupert K., Kural T., Skalický T., Liška V., Fichtl J., Třeška V. FN Plzeň
 • Chirurgická léčba nemocných s neuroendokrinními tumory pankreatu na Chirurgické klinikce FN Plzeň 2013 - 2018
  Fichtl J., Rupert K., Třeška V., Skalický T., Liška V. Chirurgická klinika a FL UK Plzeň
 • Expression level of NRP1 and SMAD2 in correlation to mutational status of KRAS gene in pancreatic cancer
  Staněk L., Grulich R. Chirurgická klinika, 3. FL UK, Praha

Sekce: Postery

 • Subsequent malignat neopasms anomg pancreatic cancer. Long -term survivors. New potential hereditary genetic alterations
  Loveček M., Fakultní nemocnice Olomouc
 • Delayed Cutait-Turnbull coloanal anastomosis as alternative procedure in our group of childern
  Malý T., Kysučan J., Krzoková N. I. Chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci

Změna programu vyhrazena.