Program

9. 9. 2021 | 1. DEN KONGRESU

 • 9:00-9:50 Slavnostní zahájení
 • 10:00-11:40 TRENDY V CHIRURGII PANKREATU. | Předsedající: Sabol M., Oliverius M., Kala Z., Ferko A.
 1. Chirurgická liečba karcinómu pankreasu v SR.
  Pinďák D., Dolník J., Tomáš M., Dubovan P., Pechan J. Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ Bratislava.
 1. Segmentální versus parciální resekce porto-mezenterické žíly u adenokarcinomu pankreatu.
  Baláž P., Gürlich R., Havlůj L., Lawrie K., Whitley A. Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady, Praha.
 1. Možnosti snížení pankreatických píštělí u laparoskopické levostranné pankreatektomie.
  Kala Z., Moravčík P., Procházka V., Hlavsa J. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno.
 1. Minimálne invazívne pravostranné resekcie pankreasu. Správna cesta k lepším výsledkom?
  Ferko A., Pindura M., Vojtko M., Miklušica J. Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Univerzitná Nemocnica Martin.
 1. Komplikácie po operáciách pre karcinóm pankreasu.
  Radoňak J., Kaťuchová J., Brezina J., Kalanin R. I. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice.
 1. Kolízny tumor pankreasu: neuroendokrinní tumor a duktálny adenokarcinóm.
  Sabol M., Donát R., Dyttert D., Macháleková K., Šintál D., Durdík Š. Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava.
 1. Kvalita léčby v chirurgii pankreatu.
  Oliverius M., Gürlich R. Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady, Praha.
 1. Chirurgická liečba intraduktálnych papilárnych mucinóznych neoplázií pankreasu.
  Kaťuchová J., Radoňak J., Harbuľak P., Hulik Š., Kalanin R., Lukáčová Z., Efthymiou K. 1. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice.
 • 11:40-11:50 Coffee break

 • 11:50-12:30 Zasedání Valné hromady České chirurgické společnosti

 • 12:30-13:30 Oběd

 • 13:30-14:00 WORKSHOP – MEDTRONIC

 • 13:45-15:35 FOREGUT – TRENDY V CHIRURGII HORNÍ ČÁSTI TRÁVICÍHO TRAKTU. | Předsedající: Janík M., Lischke R., Pohnán R., Aujeský R.
 1. Možnosti torakoskopickej konštrukcie ezofagogastroanastomózy pri miniinvazívnej ezofagektómii.
  Janík M., Šiška D., Lučenič M., Juhos P., Lauček P.  KHCH SZU a UNB Bratislava.
 1. Ezofagektomie pro karcinom jícnu, cesta od 30% k 3% pooperační mortalitě.
  Vrba R., Neoral Č., Aujeský R., Stašek M. I. chirurgická klinika FN Olomouc.
 1. ERAS při resekciách pažeráka.
  Tarabová K., Gregoríková M., Vlček Z., Janík M.  I. KAIM LF UK, Bratislava.
 1. Multioborová spolupráce při řešení časného karcinomu jícnu.
  Šnajdauf M., Pazdro A., Haruštiak T., Kollár M., Martínek J., Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
 1. Léčba insuficience hrudní anastomózy po Ivor-Lewis esofagektomii.
  Haruštiak T., Tvrdoň J., Pazdro A., Šnajdauf M., Faltová H., Woleský J., Schutzner J., Pafko P., Lischke R. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
 1. Endoskopická versus chirurgická myotomie u pacientů s idiopatickou achalazií.
  Pazdro A., Martínek J. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
 1. Neepitelové tumory žaludku - současný management.
  Svatoň R., Kala Z., Procházka V., Michalak J. Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno.
 1. GIST žaludku z pohledu chirurga-které pacienty operovat a které nikoliv.
  Ozaniak A. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
 1. Kontroverze robotických operací ve foregut chirurgii.
  Pohnán R. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha.
 • 15:35-15:45 Coffee break

 • 15:45-16:45 ENDOSKOPIE A CHIRURGIE, KONKURENCE NEBO KOOPERACE? | Předsedající: Urban O., Stašek M., Kopáčová M.
 1. Současné možnosti intervence na tenkém střevě.
  Kopáčová M. II. IGK FN Hradec Králové.
 1. Časné neoplázie kolorektální oblasti.
  pohled endoskopisty-Suchánek Š. Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky ÚVN Praha.
  pohled chirurga-Škrovina M. Chirurgické oddělení Nemocnice Nový Jičín.
 1. Časné neoplázie horního GIT.
  pohled endoskopisty-Urban O. II. Interní klinika FN Olomouc.
  pohled chirurga-Stašek M.  I. Chirurgická klinika FN Olomouc.
 1. Řešení anastomotických komplikací-endoskopie nebo chirurgie?
  Stašek M.  I. Chirurgická klinika FN Olomouc.
 • 19:00 Slavnostní večeře

10. 9. 2021 | 2. DEN KONGRESU

 • 9:00-9:30 CHIRURGIE V DOBĚ COVIDOVÉ. | Předsedající: Klos D., Mištuna D.

 1. Chirurgie v době covidové - naše zkušenosti.
  Klos D. I. Chirurgická klinika FN Olomouc.

 2. Chirurgia v dobe covidovej – naše zkúsenosti
  Mištuna D. Univerzitná Nemocnica Martin.
 • 9:30-9:40 Coffee break

 • 9:40-11:20 TRENDY V CHIRURGII PRSU. | Předsedající: Zlámalová N., Coufal O., Šimo J., Procházková K.
 1. Vývoj a změny v prsní chirurgii za posledních 10 let.
  Zlámalová N., Vomáčková K., Neoral Č. I. Chirurgická klinika FN Olomouc.
 1. Vakuové exstirpace prsu navigované pod UZ.
  Veverková L., Löwová L., Šišola I.  Radiologická klinika FN Olomouc.
 1. Cílená axilární disekce.
  Coufal O., Zapletal L., Gabrielová L. Klinika operační onkologie, oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec Brno.
 1. Onkoplastické parciální mastektomie.
  Chaloupková Z., Kubek T., Hanincová V. Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec Brno.
 1. Pravděpodobnost konverze receptorů u metastáz karcinomu prsu do jater, prognostický význam.
  Procházková K., Petráková T., Hošek P., Pivorčíková K., Hes O., Topolčan O., Kučera. Chirurgická klinika Plzeň.
 1. Detekcia sentinelovej uzliny pomocou radiofarmaka Tc 99 v chirurgickej liečbe karcinómu prsníka, naše skúsenosti.
  Kunychka M., Váňa J., Žáček M., Halo V., Adamov R., FNsP Žilina.
 1. Recidíva karcinómu prsníka.
  Tolmáči B., Zálešák B., Klein J., Pospíšková M., Khalil G., Žuffa P. Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s.
 1. Sentinelová biopsia u pacientek po neoadjuvantnej chemoterapii pro karcinóm prsníka-naše skúsenosti.
  Šimo J., Karaba M., Benca J., Pinďák D. Klinika chirurgickej onkologie SZU a NOÚ Bratislava.
 • 11:20-11:30 Coffee break

 • 11:30-12:20 PROKTOLOGIE – TIPY A TRIKY. | Předsedající: Zbořil P., Sákra L., Prochotský A.
 1. TaTME – soubor a zkušenosti jednoho pracoviště.
  Sákra L., Flašar J., Zachara M., Kubincová L. Chirurgická klinika Pardubice.
 1. Longova metóda v liečbe hemoroidálnej choroby a jej úskalia.
  Prochotský A., Ježovít M., Majeský I., Štefánik P., Mazalán P. II. Chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava.
 1. Anální intraepiteliální neoplazie – AIN.
  Bocková M., Jech Z. Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.
 1. Současné možnosti endoskopického řešení anastomotických komplikací.
  Stašek M. I. Chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci.
 • 12:30 Ukončení kongresu.

Kongres Petřivalského Rapantovy dny se bude konat v hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, 779 00  Olomouc.